Cinsel Şiddet ve Diğer Kehanetler – Bölüm 1

Cinsel Şiddet ve Diğer Kehanetler – Bölüm 1

Cinsel Taciz birçok insan için tehdit oluşturuyor gibi görünüyor ve bu insanlar arasındaki bazı benzerlikler genellikle olumsuz araştırma bulgularına neden oluyor. Özgür ve bağımsız düşünme bağlamında, büyük bir bilince sahip olma doğasının değişen doğası, meditasyona daha rahat bir yaklaşımın temelini oluşturur. Retorik soru için, insan cinsel davranışının incelenmesinin Trekinde, insan psikolojisinin bir özelliği olarak, felsefi düşünme inancı bozar. Bu bağlamda, “felsefe felsefesi”, “sert bilim” olmadan, şimdi diğer fikirlerin aslında bir felsefe meselesi olduğunu göstermektedir.

Bir “düşünce okulu” ndan veya felsefe felsefesinden, bu nesnel ortam Psikoloji, Sosyoloji ve Psikoloji’yi içerir. Kimya, biyoloji, fizik veya astronomi gibi sert bilimden farklı olarak, daha önce bahsettiğimiz gibi “yalancı bilimler” çeşitli kavramların felsefesine odaklanır. Suç söz konusu olduğunda, işler benzerdir ve tam tersi doğrudur, burada ceza mahkemesi veya bilim laboratuarı bilim desteği ve olgusal kanıtlar koyar.

Muhalefet davalarında meşru olmayabilecek ve mahkemeleri bilimsel olarak kabul edilen veya araştırma tarafından önyargılı olarak yerine getirmeyen “düşünce okulu” denir. Bununla birlikte, Klasik Çerçevenin önemiyle, bazıları sosyal normlardan tercüme edilen şiddetin bireysel özgürlük ve ölümle sonuçlanan özgürlüğü dönüştürdüğünü düşünmektedir. Akıllara durgunluk veren bu fikir karışımında, uygulayıcı şu anda bulunduğu topluluğun sınırlarını aşmaya hazırdır.

Cinsel ifade ve insanların temel temelleri, bu kavram devam ederken, psikoloji ile ilgili olarak, gezegendeki tüm insan ahlakında bulunabilir. Bazılarının kamu boşanmalarından geçerek deney yapmaya istekli olduğu yerlerde, çoğu farklı kişisel nedenlerle değildir. Psikolojik Teoriler Cinayet, farklı felsefelerle bağlantılı olan Medyumları tanımlayarak değişir. Ayrıca, bilimi veya doğruluğu kabul etmek için teorik hususlara dayanan bu varsayımlar sürekli analiz gerektirir. Burada cinayetin cinsel bir eylem olduğu ima ediliyor.

Cinayetler ya da gerçeklerle gösteriler ya da karşılaşmalar, insanların birini ya da bir şeyi öldürmekle gerçek bir ilgileri vardır. Kendini yıkıcı ve aldatıcı olan insanlar, insanları veya çevredeki hayvanları koruyabilir. Cinayet veya yıkımın daha geniş bir görünümünü ele almanız iyi olur mu? Bu kavramı, insanların başkalarına ve dünyadaki tüm yaşam formlarına ne ölçüde davrandıklarını uygulayın.

Sembolik bir jest olarak, her gün farklı türlerde “cinayet” meydana gelir. Gerçekte, Cinayet’te olduğu gibi, insanlığın tüm yıkıcı bölgeleri tüm dünyada gerçekleşir. Buna savaş, kıtlık, hastalık ve zararlıların bir karışımını atın. Bu makalede, aşırı kilo örnekleri birçok farklı insan işlevini ele almaktadır. Düşüncesini bir “açık fikirli” geliştirmek için kullanmak için, Katil davranış derecesine çeşitli faktörler eklenebilir.

Narrower’in tarihi boyunca, bazıları devletin cinayeti birçok nedenden ötürü haklı olarak yasakladığını iddia edebilir. Bir durumda, bir kişi bir başkasını veya birkaçını yasadışı amaçlarla öldürdüğünde ceza hukuku suçu meydana gelir. Bu olumsuz hakaretlerden insanlarına kadar, yaratılışçılığın birçok teknik ve edebi eleştirisi olmuştur. Yüzyıldan fazla tartışmayı yansıtan birçok düşünce okulunda, Değişim Koşullarının neden önemli ölçüde değiştiği tartışması. Genellikle, insan cinsiyeti göz ardı edilir.

Açıklamaya çalışmanın bazı ayrıntıları Adem’in eleştirel bir parçası olsa da, çelişkili bir hikaye anlatmak zorlayıcıdır. ABD’de bir güç olarak entegre bir iktidar sisteminde ahlak meselesi sürekli olarak sorgulanırken, rakip fikirler çelişkili bir görüş sağlayabilir. Kavram ne olursa olsun, bilimi kabul etmek hala bir zorluktur. Farklılıklar ve anlaşmazlıklar, bazen kötü ve aptalca, kaosun nedenleriyle ilgili birçok “uzman” fikir vardır.

İnternet, kriminoloji, Sosyoloji ve Psikoloji gibi taklitçiler için, titiz araştırmaların öncüsü olarak kabul ediyor. Basit açıklamalardan İncil’den sağlığa dövmeler için insan cinsel “cinselleşmesinin” karmaşık detaylarına kadar. Kesin veya kesin bir anlam, hatta genel bir bilim bilgisi yoktur. Yüzyıldan fazla bir süredir, bu tartışma ilgi çekicidir ve farklı bakış açıları arasında devam etmektedir.

“Sosyal bilimcilerin” entelektüel işlevsellik ve suç davranışı arasındaki bağlantının neden bir sır olarak kaldığını belirleyememesi. Bununla birlikte, Rasyonel Şüpheciliğin olgun fikirleri olmadan bunun kabul edilmesi için hiçbir şey önerilmemektedir. Bu tür yorumların varlığı, kolay bir cevap olmadığı gerçeğini test eder. Klasik kriminoloji söz konusu olduğunda, manevi uygulama bilgisini tam olarak açıklamak kolay değildir. İnsan düşüncesi derindir. Ancak bu, bazılarının kutsal bir akademik salondan özel ve canlı bir Meclisin dediği gibi, bir okulun başka bir fikir için kendini tanıtmasını engellemedi.

Temel olarak, iki önemli kolej beraberlik duygusu getirir. Bunlar klasik ve pozitivist fikirler olarak tanımlanabilir. İkincisi arasında, aynı konuda birçok varyasyon var. Bu fikirlerin bazıları diğerlerinden daha ilginç. Geçmişe gelince, ilk sistem özgür irade, bireysel yaratıcılık, yaratıcı niyetler, kişisel tercihlere dayalı eylemler ve önceki seçimler hakkını belirtir. Tarihçiler için, yoksulluk, yoksulluk, yoksul ebeveynlik veya diğer sosyo-politik hedefler gibi mazeretler veya engeller yoktur. Genel olarak konuşursak, insanlar ciddi suçlar söz konusu olduğunda, kendi mutluluklarını başkalarına azaltmak amacıyla risk almak amacıyla suç işlemektedirler.

Diğer spekülasyon okullarından, daha önce benzeri görülmemiş, gerçek dünya yetkilisi olan akademik eğitimin statüsü, özel ilgiyi hak ediyor. Genellikle halk tarafından kışkırtılan cinayet ve diğer şiddet biçimleri kabul edilmeli ve soruşturulmalıdır. Bu nedenle, insan davranışının nedenlerine yönelik manevi arayış, insan ve insanın yeniden şekillenmesine yol açar. Şiddetli bir eylem olarak tehlikeli davranışın, failin kötü niyetini gösteren şiddete atfedilebileceği ortaya çıkmıştır.

Herkes istediği her şeye inanmakta özgürdür. Bu Klasik, Akılcı veya bir tür suçun karakterini güçlendirir. Öte yandan, tam tersini çürütecek başka fikirler de olacaktır. Bu makale, şiddet potansiyeli hakkında başka birinin neyi seçmeyi seçtiğini göz ardı edebilir. Odak, düşünce süreçleri ve özgür irade üzerinedir. Bu, 40 yıllık araştırma ve analizden geliyor.

Bununla birlikte, bu bilgelik anlamında, suç işlemek ve kişinin psikolojisini bir bütün olarak organize etmek, düşünceli ve mutlu bir amaç için düşünce sürecinde güçlü bir unsurdur. verimliliğin verimsizliğinden memnuniyet getirir. Cinsiyet, cinsel istek ve doyma, eylem için güçlü bir motivasyon gösterir. Federal düzeyde yapılan bir araştırmaya göre, psikoloji bölümündeki bazı araştırmacılar Cinayet davasında da benzer bir vaka bildirdiler. Yani, “Cinayet” durumunda.

Hukukun üstünlüğü olarak “sosyal psikoloji” kavramının bu yönünde, “şehvet içinde öldürmek”, bazılarının cinsel çatışmanın net örnekleri olarak neyi düşündüklerini gösterir, ancak cinsel konuların öfkesini tasvir ediyor. 1980’ler ve 1990’larda bu açıdan hareket etmek “cinsel saldırı” idi. Araştırmacılar, cinayet seçimine uyacak şekilde tanımı daraltmak için, bu tür suç davranışlarının Cinayete yol açan süreçte önemli derecede bir “cinsellik” yansıttığını söyledi. Diğer araştırma personeli, “erotofonofili” kavramına işaret eden ya da başka birini öldürerek cinsel zevke ulaşan kriterleri takip eder.

Teorileri ve bakış açılarını azaltmak için, neden kendinizi tacize, yaralanmaya veya diğer vücut parçalarına neden olan olayları tanımlamakla sınırlı kalmıyorsunuz? Tüm suç sürecine daha fazla derinlik katmak iyi görünüyor. Narrower’da İnsan Cinsiyetine odaklanmanın, araştırmacılar da dahil olmak üzere birçok kişiyi korkutmaya, düşündürmeye ve rahatsız etmeye devam eden güçlü bir güç olduğu bir okuma var gibi görünüyor. Bu, tüm analizlerde herkesin kendi çıkarlarına ve öznel varsayımlara tabi olması nedeniyle mantıklı olacaktır.

Burada verilenlerin aksine, cinayetle ilgili suç mahalli, eşcinsel evlilik ve çeşitli vahşetlerin eşsiz doğasını göstermektedir. Maladarect’in davranışı, muhtemelen “Diabolis Sexualis” veya cinsel saldırı olarak adlandırılabilecek şiddetin varlığına yansır. Ancak, ilk bakışta, Yahudi karşıtı “Cinayet Cinayetleri” filmlerinin çoğunu kapsayan, “erkek bedenine karşı savaşın” kullanıldığının kanıtıdır. Bu görüldüğünde, bazıları korkunç çalışmanın cinsel sapkınlığı canlandırdığını söyleyecektir. Ancak fark, her Cinayetin ‘heteroseksüel’ olmasının yaygın bir kavram olduğudur.

İnsan mutsuzluğunun yönü insan ruhundan Fantezi’den hayal gücüne uzanır ve daha sonraki nesnel güdüler üzerine meditasyon, başkalarına zarar verme yeteneğidir. Nitekim, cinayet uygulaması basitten belirleyiciye kadar devam eder ve birçok konuyu kapsar. Tacizci için, herhangi bir objektif doygunlukta olduğu gibi, mümkündür. Hayvan yemekten nekrofiliğe kadar, insanların başka bir şey için deneyebilecekleri birçok dezavantaj var. Hepsi Rasyonel değildir, üreticinin amacı ve yönü ile başlar. Memnuniyet çeşitli eylemlerden oluşur.

Bununla birlikte, bir okulun veya başka bir okulun sosyal yapısı, farklı toplum politikası biçimlerinden etkilenir. Kırım’dan Psikiyatri’ye ve Psikolojiye, Antropoloji ve Sosyolojiyi yol boyunca atmaya kadar, birçoğu “uzmanlar” olarak adlandırılan çeşitli tanımlamalar yazdı. Hangi, her şey akılda devam ediyor, hiç şüphesiz bilimsel destek çok daha az eksiksiz. Yani netlik, anekdotsal düşünceye dayanan bir düşünceden daha fazlasını yansıtır. Bu süreçte, analitik derinlik felsefi düşüncenin doğal ortamında kalır. Bugüne kadar, altta yatan nedenlerin derinlemesine araştırılması açık ve net cevaplar üretir.

Bununla birlikte, bu tür sahte bilgiler, genellikle kamu politikasını etkileyebilecek katkı maddelerine yol açan çok çeşitli uygulamaları teşvik etmeyi başarmıştır. Politikacılar ve mali rakamlar bu tür amaçlar için güvenilir bir kaynak değildir. Bu nedenle, “İçgörü” türü şüpheliler genel olarak tüm kamuoyu ve tüm biçimlerde iyidir. Ne yazık ki, bilgeliği ve anlayışı hatırlamaya zorlamak kötüdür.

Bununla birlikte, suçun genel kavramını açıklayan birçok teori modern toplumda geniş ölçüde görülmüştür, bu da yüzyılları sosyal ve politik sezgileri taklit eden imkansız kılmaktadır. Bir grup insan deliller hakkında inanmak istediklerini okudu. Üniversitelere yönelik birçok ceza adaleti bursunda, örneğin tarihin en iyi zamanlarında, cinayet ve tecavüzle ilgili bölümlerin yanı sıra savaş, cinayet vb. Gibi diğer şiddet eylemleri hiçbir açıklama hakkında konuşmak. “Tecavüz ve cinsel istismar” veya “tecavüz” ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaz.

Ayrıca, şiddet içeren suçlarla ilgili birçok soruşturmada, araştırmacıların lehine olan konu, bir “mektup” veya belirli davranışları “çağırmak” ve belirli bir davranışı tanımlamaktır. Aslında, onu bu kadar orijinal yapan şeyin ne olduğunu doğrulayan geçmişin eseridir. Buna ek olarak, psikolojiyi ya da insan ve bölünme altbölümünün başka bir şeyi düşünmek genellikle “Eşcinsellik” konusundaki daha geniş kavramı takip etmekten daha fazla çaba gösterir.

Bütünsel zihne göre, sanat çalışması insanlardan farklı iken, tüm insanların birbirine bağlılığı. Örneğin, 2003 yılında yayınlanan ve psikoloji dergisinde yer alan bir çalışmada yazarlar, cinsel tacize uğramış insanlar arasındaki bir dizi davranış stratejisinin bir parçası olarak “cinsel şiddet” konusunu ele almaya çalışmışlardır. . Her şeyin bir parçası olmak yerine, uygulama farklı olacaktır.

Doğal olarak, “şehvet ve kötülüğün” suç dünyasının dışında daha eğlenceli hale geldiği bir dizi zor ya da yaratıcı yolla, kavram cinayet fikrini bir tür yokluk olarak ele alır. kişinin dışında.

İnsan şiddetinin daha iyi anlaşılması için, her türlü suçu içerebilecek bir kolektifin inşa edilmesi uygun görünmektedir. Özellikle Cinsel Saldırı her türlü şiddeti etkileyecek ve kişinin temel gerçeğini ortaya çıkaracaktır. Cinayete gelince, tüm insanları öldürmenin bir cinsellik ifadesi olduğunu ya da bir düşünce sisteminin eğlenceli bir şekilde gösterildiğini söylemek, insan psikolojisinde ileriye dönük bir başka olasılık olabilir. ilgili ihlaller.

İnsan dönüşümleri hakkındaki yanlış yorumlama ve yanlış bilgilendirme dolu birçok teori, sosyolojik düşünce kategorisine ya da hareket eden psikoloji türüne girer. Sonuçların dış nedenleri genellikle suç davranışı için bahaneleri haklı çıkartan rasyonel akıl yürütmedir. Şiddetin nedenlerine ilişkin “aynı fikir” veya “tek taraflı” görüş genellikle aciliyetle bağlantılı görünmektedir. Zaman zaman ustaca bunları bir zamanlar yeni durumda yapılan “şeytani” şeyleri açıklamak için dahil edin. Affidavit’e göre kanıt değil, kötü ebeveynlik, kırık evler, sosyal sorunlar, kötü okullaşma, seks, fırsat eksikliği vb. Seks çoğu insan için korkutucu, kafa karıştırıcı ve gizemli.

Açık, bütünsel ve yüksek eğitim olarak daha genel bilgi ve anlayış için, insan cinselliğinden bahsetmek birçok insan için çok önemli bir konudur Örneğin, üniversitede, sosyal etkileşim ve titiz araştırma olasılığı vardır. güçlü, beklenen, tartışmalı başlıklar, yanlış anlaşılmalar ve retorik sorular. Bununla birlikte, cinsel şiddet, özellikle şiddet biçimindeki bilimsel araştırmaların önemi, cinsel tacizi araştırma sürecindedir. Veriler çok önemlidir.

Felsefe’nin felsefesi, gerçek bilimin “sahte bilimin” ya da daha rahat “yumuşak bilim” teriminin ötesine geçtiği felsefe felsefesi, Adli araştırmaların bilimsel temelinin yanı sıra ahlaki mantığı da inceler. Latterzo’nun son noktası, fiziksel kanıt durumunda kanıt sunmanın gerekli olduğu zararları ifade eder. Suçla ilgili soruşturmalar bilimin önemini gerektirir. Burada belirtildiği gibi, gerçek bilim, suç laboratuvarında bulunan Kimya, Biyoloji, Fizik vb. Öte yandan, bilgi, Psikoloji, Psikoloji ve Sosyoloji’nin diğer disiplinleri gibi avukatlar için bir psikoloji okuludur.

Örneğin, psikolojinin odağına atıfta bulunan “yumuşak çekirdek Felsefesi” gerçek bilimde olduğu gibi “sert bilim” olmaya çalıştığında sorunlar ortaya çıkar. Bilimin, kan testleri veya röntgen yoluyla kanıtlanamaması fikri, insan düşüncesinin merkezinde yer alır. Mahkemede tartışmalı. Ayrıca, bilimin bir parçası gibi görünen kabul edilen felsefelerin aksine, anahtar düşünce süreçlerinin temellerinde yatmaktadır. Fizyolojide “zihinsel” olan şeyler hala nadirdir. Teşhis, insan konuşmasının tanınmasından kaynaklanır. Maalesef, Hızlı Kılavuz olması kabul edilebilir.

Tohumdan mevcudiyete kadar seçimler çeşitli nedenlerle yapılır: Kişisel memnuniyet için başlayarak, çeşitli kişisel nedenlerle. Birçok çalışmada “cinsel şiddet” bulunurken, cinsel istismar söz konusu değildir. Fanteziden türe, ve kasıtlı eyleme bakış açısından, birey içindeki Cinsiyetin şiddetin tetikleyicisi olduğu ileri sürülmektedir. Birçoğu için, insan cinselliğinin her yönü için açık bir diyalog kurmak kritik öneme sahiptir. Toplumumuzda saygılı olgunluk nedeniyle derin konuşmalar zordur.

03 Mayıs 2020 - 22:57

admin

0 YorumYazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar


cinseltr olarak cinsel sohbetin farkını bizimle yaşayın?

Neden Biz!

  • Kaliteli
  • Daimi
  • Eglenceli
  • Seviyeli